Passie is voor velen onder ons een abstract begrip. We hebben het er constant over als we praten over onze persoonlijke doelen, maar het duurt vaak jaren voordat wij inzien waar onze passie daadwerkelijk ligt. Wat wil je nou echt? 

 
 
 
 


‘Welk leven wil ik leiden? Niet: welk leven willen anderen dat ik leid of vind ik dat ik zou moeten leiden, maar wat wíl ik?’

Wat weerhoudt mensen ervan hun eigen koers te varen? ‘We denken dat iedereen veel te veel met zichzelf bezig is, maar er is een legio brave jongens en meisjes die hun hele leven geven om anderen te pleasen. Hun ouders, de onderwijzer, hun geliefde, de kinderen. Vaak heerst er een paradoxale manifestatie van het geen dat ze willen bereiken en wat hun gevoel zegt.

De jongeren zijn te onbaatzuchtig. Ik zou wel een opleiding willen volgen, maar.. mijn baas. Ik heb eigenlijk de behoefte vaker alleen te zijn, maar ja, mijn partner.

Maar hoe zit het met jouw leven, wat zijn jouw doelen, waar wil jij staan over 5 jaar? Dit zijn vragen waar vaak geen duidelijk antwoord op volgt. Door het safe spelen en laag inzetten op korte termijn doelen om zo naasten tevreden te houden, blijven egocentrische, grotere doelen buiten de beschouwing. 

Er heerst een taboe op het formuleren van eigen verlangens en deze voorop te stellen, terwijl dit juist bevrijdend werkt.

Missie

Cult North is een opkomend initiatief van Mitchel Samson en Ziya Görer dat zich richt op “Passie Ontwikkeling” onder de jonge inwoners van Rotterdam-Noord. Cult North formuleert een verscheidenheid aan activiteiten om deze kwetsbare doelgroep actief te inspireren om hun eigen artistieke en/of sportieve activiteiten te ontwikkelen. De verschillende activiteiten die Cult North formuleert spelen in op het ‘geluksgevoel’. De doelgroep van Cult North bestaat uit jonge en creatieve multiculturele ondernemers.  Als platform maakt Cult North continue de vertaalslag tussen de wereld waarin de jeugd leeft en culturele organisaties. Organisaties die de taal van de jongeren vaak niet spreken en moeilijkheden ondervinden hen te benaderen en hun belangen te vertegenwoordigen.

Met een creatieve en open kijk op maatschappelijke kwesties is Cult North daarom een onmisbare aanvulling op het huidige systeem van culturele organisaties in Rotterdam.